Members

 Sax.Section
  A.Sax : Yoko Kambayashi(Concert Master)
  A.Sax : Jin Doh
  T.Sax : Keisuke Asai
      T.Sax : Kyo Irie
  B.Sax : Masaki Kitago

 Trombone Section
  Akihito Mouri
  Masako Kakinouchi
  Katsuji Minakata
  Yasuo Washino

 Trumpet Section
  Yuki Kanaya(Band Master)
  Ikuo Doi
  Kouji Tamura
  Mametaro
  Yujzi Nacahila

 Rythm Section
  Drums : Yuichiro Ebina
  E.Guitar: Tetsuya Setoguchi
  Bass  : Yuhi Shinohara  (Akihito Kamitani)
  Key  : Kazuhiko Morita

inserted by FC2 system